URRAM - http://www.lugeja.ee

Elektronkataloog, mis võimaldab teha otsingut Eesti rahvaraamatukogude elektronkataloogides.

KODULOOPORTAAL - www.kodulugu.ee

Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.

ESTER - Eesti suuremate raamatukogude e-kataloog
E-kataloog ESTER Tallinn http://tallinn.ester.ee
E-kataloog ESTER Tartu http://tartu.ester.ee

ISEhttp://ise.elnet.ee
Internetipõhine Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafiline andmebaas

DIGAR - http://digar.nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.

ERBhttp://erb.nlib.ee
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas. ERB sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote, heli- ja videosalvestisi. Uued väljaanded registreeritakse sundeksemplarina Eesti Rahvusraamatukogusse saabumisel, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.

DEAhttp://dea.nlib.ee
Digiteeritud eesti ajalehed. DEA on veebipõhine vanemate eestikeelsete ajalehtede pildifailide digitaalne kogu. Andmebaas kajastab valikut aastatel 1857-1930 ilmunud ajalehtedest ja nende kaasannetest: Perno Postimees ehk Näddalileht, Postimees, Päewaleht, Sakala, Tallinna Teataja, Vaba Maa, Kündja, Marahwa Näddala-Leht. Andmebaasis on olemas järgmised Sakala aastakäigud 1878-1905 ja 1909-1932.

EBSCOhttp://search.ebscohost.com (inglisekeelsed andmebaasid)
interneti vahendusel on kättesaadavad üle 5000 publikatsiooni. Nendeks on valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteadustealased täistekstajakirjad aga ka ajalehed, teatmeteosed, mitme uudisteagentuuri uudised ja meditsiinialane andmebaas Medline.