Väluste raamatukogu on alguse saanud 1924. aastal ja on oma ajaloo jooksul tegutsenud piirkonna erinevates asukohtades. Eesti Vabariigi aegu olid raamatud koolimajas, hiljem ei leidnud raamatukogu endale pikemaaegset soodsat asupaika, vaid rändas ühest kohast teise ja kohati olid tingimused vägagi kehvad. Kuni 1951. aastani on info raamatukogu kohta väga puudulik. Raamatukogu kroonikat on peetud aastast 1999.

Lõpuks, 1999. aastal, avanes raamatukogul võimalus kolida Väluste Algkooli, mis oli mõned aastad tagasi saanud põhjaliku remondi ja kus raamatukogu sai omale 35 m² korraliku ruumi. Samal aastal ühendati küla ja kooliraamatukogu ning raamatukogu eelarve liideti ühtsesse eelarvesse algkooliga. Aastast 2007 on raamatukogu taas Tarvastu valla allasutus iseseisva eelarvega, mis on tublisti lihtsustanud raamatukogu tööd.

Kahjuks lõpetas 2006. aastal majas tegevuse algkool ja raamatukoguga jäi maja jagama lasteaed, mis võimaldas küll raamatukogul laieneda ja ruumi juurde saada, kuid 2011. aasta augustikuus suleti ka lasteaed ja sügisest sai raamatukogust külamaja – raamatukogu, kus töötab üks 0,5 koormusega töötaja.

Väluste piirkonnas elab umbes 270 inimest, neist on lugejad 120. Eelistatakse ajaviitekirjandust ja kaasaegset eesti kirjandust. Raamatukogust on kujunenud küla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkeskus. Raamatukogu eestvedamisel on saanud alguse külaliikumine ja piirkonna külapäevade korraldamine.
Aastast 2012 on Väluste Tarvastu raamatukogu harukogu.


TEADAOLEVAD RAAMATUKOGU TÖÖTAJAD:

Leili Teder 1951-1955              
Rosa Kaare 1955                   
Hilda Hendrikson 1955-1958           
Merike Männiste 1958-1959           
Jolauthe Vahter 1959              
Eha Rõuk 1960-1963
Mare Tolstiko 1963-1967
Selje Suits 1968-1999
Kairi Mängel 1999-2003
Marika Hein 2003 -